Automatisk brandventilation - ABV

Automatisk brandventilation - ABV venstre

Automatisk branventilation - ABV tekst

​Automatisk brandventilation - ABV anlæg er et anlæg, som bruges til få røg ud af en bygning. Det kan enten i gangsættes med et brandtryk eller automatisk via et ABA anlæg, eller separate røg/termo detektorer på brandventilationsanlægget.

​Anlægget kan også være opbygget som et mekanisk brandventilationsanlæg, som er et anlæg med store ventilationsmotorer, der suger røgen ud. Grunden til anlæggene monteres er, at sørge for at flugtveje ikke er tilrøget, og at den varme røg kommer ud, så der ikke sker personskade. Anlægget er ikke, at forveksle med et røgudluftningsanlæg, som udføres for at udlufte røgen efter en brand.

​Anlægget skal godkendes i henhold til DBI Retningslinje 27. Dette er blevet et lovkrav. MVT Elteknik har erfaring med godkendelse af anlæggene i henhold til Retningslinje 27.

Automatisk brandventilation - ABV højre

MVT Elteknik Automatisk brandventilation - ABV

Arbejdsmiljø

MVT Elteknik er en virksomhed, som sætter stor pris på godt arbejdsklima.

​Vi bestræber os på, at udfører alle opgaver så korrekt som muligt i forhold til arbejdsmiljøet.

​​​Vi har i 2013 fået en GRØN SMILEY af Arbejdstilsynet.

Kontaktinfo